Új pályázati lehetőség vállalkozásoknak

Napelem, Pályázatok, Termékek Közzétéve: 2021.01.08.

Elkészült a tervezet az új, mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására induló pályázattal kapcsolatban. A VINOP-1.2.1-21, melynek keretein belül akár 70% vissza nem térítendő támogatás megszerzésére.

Kik pályázhatnak?

Mikro-, és kisvállalkozások,

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő volt, a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti évben,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
Mikro-, és kisvállalkozások,

A tervezet értelmében 4 ütemben történhet a támogatási kérelmek benyújtása:

1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-től 2021. március 16-ig
2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-től 2021. június 30-ig
3. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 30-tól 2021. október 15-ig
4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-től 2022. február 15-ig

 

Műszaki tervezés

További fontos tudnivalók:

 • Budapest területén megvalósuló fejlesztés nem támogatható
 • A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
 • A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie
 • Fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig
 • Megvalósítási idő a projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.
 • Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett (max. 50 millió Ft, max. 20%).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (max. 20 millió Ft, max. 20%).
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max. 50%).
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. 5%).

 

A projekt maximális elszámolható összköltsége

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

Létszám

Támogatás összege

A Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás összege: min. 10 millió Ft, max. 629,3 millió Ft.

Támogatás mértékeA támogatás maximális mértéke 70%, de legfeljebb az alábbiak szerint:

Támogatás